English to Tagalog
Search Query: man

Best translation match:
English Tagalog
man
lalake; lalaki;
man
[man] Tao; lalake
man
[man] Maglagay ng mga taong kailangan sa sasakyan sa tubig
man
[manķver] Gaw‚
man
[manķver] Gumaw‚

Probably related with:
English Tagalog
man
tao; lalake; taong; sinoman; lalaking; na tao; tao ang; tao na; ang tao; isa; lalake ang; tao ay; ng tao; lalake na; tao ng; lalake ay; na lalake; ng taong; sinoman ay; mga tao; lalaki; tao sa; sinoman na; ng lalake; isa ang; ang tao ng; ng sinoman; sa taong; ng tao ang; isa ng; ang taong; sa tao; pagkatao; na tao na; lalake ay ang; sinoma; lalake ng; isa sa; ninoman; na tao ay; ang lalake; ng lalaking; lalaking yaon; mga tao ang; isa na; sa lalake; ang lalaking; ang tao ay; taong yaon; lalake sa; kalabang lalake; ang sinoman; sa mga tao; mga lalake; mga taong; isa ay; nagpapasan; nagpapasan ng; man ng; yaon; sinomang; ay; taong ito; ng sinomang; alipin; ulo; ito; siya; kaniya;
man
nahalubilo; nagpapatakbo; naguunawa; matanda; na bawa; kanino man; iba; takdang; bawa;

May be synonymous with:
English English
man; adult male
an adult person who is male (as opposed to a woman)
man; military man; military personnel; serviceman
someone who serves in the armed forces; a member of a military force
man; homo; human; human being
any living or extinct member of the family Hominidae characterized by superior intelligence, articulate speech, and erect carriage
man; isle of man
one of the British Isles in the Irish Sea
man; piece
game equipment consisting of an object used in playing certain board games
man; human beings; human race; humanity; humankind; humans; mankind; world
all of the living human inhabitants of the earth

May related with:
English Tagalog
man
lalake; lalaki;
man
tao; lalake; taong; sinoman; lalaking; na tao; tao ang; tao na; ang tao; isa; lalake ang; tao ay; ng tao; lalake na; tao ng; lalake ay; na lalake; ng taong; sinoman ay; mga tao; lalaki; tao sa; sinoman na; ng lalake; isa ang; ang tao ng; ng sinoman; sa taong; ng tao ang; isa ng; ang taong; sa tao; pagkatao; na tao na; lalake ay ang; sinoma; lalake ng; isa sa; ninoman; na tao ay; ang lalake; ng lalaking; lalaking yaon; mga tao ang; isa na; sa lalake; ang lalaking; ang tao ay; taong yaon; lalake sa; kalabang lalake; ang sinoman; sa mga tao; mga lalake; mga taong; isa ay; nagpapasan; nagpapasan ng; man ng; yaon; sinomang; ay; taong ito; ng sinomang; alipin; ulo; ito; siya; kaniya;

Advertisement

Bookmark This Site