English to Tagalog
Search Query: manner

Best translation match:
English Tagalog
manner
kilos; ugali;
manner
[mßner] Paraan; any˘; tay˘; kilos; asal; ugalý

Probably related with:
English Tagalog
manner
paraan; kaugalian; ayos; ng paraan; kaparaanan; palatuntunan; ugali; paraang; kaparaanan na; sabsaban; ding paraan; kilos; alituntunin; anomang; wangis; gaya; ay ganito; pagkatao; anyo; ganito; ngang; bagay; paanong; na gaya; buhay; nga; kautusan;

May be synonymous with:
English English
manner; fashion; mode; style; way
how something is done or how it happens
manner; personal manner
a way of acting or behaving

May related with:
English Tagalog
manner
kilos; ugali;
manner
paraan; kaugalian; ayos; ng paraan; kaparaanan; palatuntunan; ugali; paraang; kaparaanan na; sabsaban; ding paraan; kilos; alituntunin; anomang; wangis; gaya; ay ganito; pagkatao; anyo; ganito; ngang; bagay; paanong; na gaya; buhay; nga; kautusan;

Advertisement

Bookmark This Site