English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: manners

Best translation match:
English Tagalog
manners
modo; ugali;

Probably related with:
English Tagalog
manners
modo; ugali; kaugalian; paraan;

May related with:
English Tagalog
manner
kilos; ugali;
manner
paraan; kaugalian; ayos; ng paraan; kaparaanan; palatuntunan; ugali; paraang; kaparaanan na; sabsaban; ding paraan; kilos; alituntunin; anomang; wangis; gaya; ay ganito; pagkatao; anyo; ganito; ngang; bagay; paanong; na gaya; buhay; nga; kautusan;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .