English to Tagalog
Search Query: manual

Best translation match:
English Tagalog
manual
pang-kamay;
manual
[mániual] Gawâ ng kamáy; yarì sa kamay
manual
[mániual] Munting aklat na kinalalamnan ng tigkakaontî ng mga karunungan

Probably related with:
English Tagalog
manual
pang-kamay;

May be synonymous with:
English English
manual; manual of arms
(military) a prescribed drill in handling a rifle

May related with:
English Tagalog
manual
pang-kamay;
manual
pang-kamay;

Advertisement

Bookmark This Site