English to Tagalog
Search Query: may

Best translation match:
English Tagalog
may
mayo, baka, maka, maaari,; maaari; mayo; maari; puwede;
may
[meí] Mayo
may
[meí] Maarì; mangyari
may
[méi bi] Marahil; kaypalà

Probably related with:
English Tagalog
may
maaaring; ay maaaring; mayo; maaari; ay; maibalik; maari; ay mamalagi; puwede; ay maaring; maaring; ay maari; makalalabas; nahaharap ay; marapat; upang kamtin; ay sa; anopa; upang; maging; marapat na; alisin; yumaon; ang; ng; upang kanilang;
may
ng mayo; woman; able; na maaari; maisagawa; bagang; nawa;

May be synonymous with:
English English
may; crataegus laevigata; crataegus oxycantha; english hawthorn; whitethorn
thorny Eurasian shrub of small tree having dense clusters of white to scarlet flowers followed by deep red berries; established as an escape in eastern North America

Advertisement

Bookmark This Site