English to Tagalog
Search Query: moral

Best translation match:
English Tagalog
moral
etika;
moral
[móral] Nauukol sa mabuti at matwíd na kaugalian

Probably related with:
English Tagalog
moral
alinlangang; etika; kapakanang moral;

May be synonymous with:
English English
moral; lesson
the significance of a story or event

May related with:
English Tagalog
moral
etika;
moral
alinlangang; etika; kapakanang moral;

Advertisement

Bookmark This Site