English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: most

Best translation match:
English Tagalog
most
sakdal; pinaka;
most
[móst] Pinaka; kalakhang bahagi

Probably related with:
English Tagalog
most
pinakamadalas; kataastaasan; karamihan; karamihan sa; pinaka; sakdal; lubhang; totoong; bagay; marami; marami sa; maraming; na; mga; oh; kaniya na; isang; ang; kaniya; ng mga;

May be synonymous with:
English English
most; least; to the highest degree; to the lowest degree
used to form the superlative
most; much
very

May related with:
English Tagalog
most
sakdal; pinaka;
most
pinakamadalas; kataastaasan; karamihan; karamihan sa; pinaka; sakdal; lubhang; totoong; bagay; marami; marami sa; maraming; na; mga; oh; kaniya na; isang; ang; kaniya; ng mga;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .