English to Tagalog
Search Query: most

Best translation match:
English Tagalog
most
sakdal; pinaka;
most
[móst] Pinaka; kalakhang bahagi

Probably related with:
English Tagalog
most
pinakamadalas; kataastaasan; karamihan; karamihan sa; pinaka; sakdal; lubhang; totoong; bagay; marami; marami sa; maraming; na; mga; oh; kaniya na; isang; ang; kaniya; ng mga;

May be synonymous with:
English English
most; least; to the highest degree; to the lowest degree
used to form the superlative
most; much
very

May related with:
English Tagalog
most
sakdal; pinaka;
most
pinakamadalas; kataastaasan; karamihan; karamihan sa; pinaka; sakdal; lubhang; totoong; bagay; marami; marami sa; maraming; na; mga; oh; kaniya na; isang; ang; kaniya; ng mga;

Advertisement

Bookmark This Site