English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: offing

Best translation match:
English Tagalog
offing
kalautan;
offing
[ófing] Laot

Probably related with:
English Tagalog
offing
kalautan;

May related with:
English Tagalog
of
ng;
of
ng; ni; sa; ng mga; ng sa; tungkol; taga; na; tungkol sa; na sa; kay; sa mga; ang tungkol; na taga; ng tungkol; ay sa; ang sa; na tungkol; ang taga; mga sa; ng tungkol sa; may; kahoy; na tungkol sa; na mga; kasangkapang; harinang; ahiud; na may; ng sarisaring; niyaong; pinagsasalitaan ng; ang tungkol sa; ay tungkol sa; mga taga; ng panglahat; na mga taga; mula sa; ng mga taga; yari sa; ng batong; nalalabi; na takdang; hinggil sa; ng mula sa; ng mga binilong; ay kahoy; nga ng; sa pagkagulat; mula; karamihang; ng kataasan ng; takdang; na yari sa; kataasan ng; liwayway; na batong; taliwas sa; kalakasang; na mula; sa nasa; na mula sa; kahoy na; pisi na; nga sa; na kay; tungkol sa mga; na sarisaring; kayang; ang; na kahoy na; nang; sa pagkagulat ay; na pisi na; pagkaing; na ang; mga; na tanso; lawak; maalam; bilang; nito; na 38; niyaon; si; taganas na; ng mga paa; ay may; mula sa mga; kahit; sa kaniyang; na apoy na; makasalanan; na apoy; na nasa; iba; ay; nasa; pilak; ibang; magiging; at mga;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .