English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: playful

Best translation match:
English Tagalog
playful
mapaglaro;
playful
[plÚyful] Malar˘; malikot

Probably related with:
English Tagalog
playful
mapaglaro;

May related with:
English Tagalog
play
laro; dula; palaro;
play
magkatuwa; magsipagsayaw; tumugtog; palaro; tutugtog; dula; mga palaro; maglibang; laro; palabas; naglalaro nang; magsanay ng tabak; oh;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .