English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: barely

Best translation match:
English Tagalog
barely
bahagya;
barely
[bérli] May pagkahubad; nakagayon lamang; káwawà

Probably related with:
English Tagalog
barely
bahagya;

May be synonymous with:
English English
barely; scantily
in a sparse or scanty way

May related with:
English Tagalog
bare
hubad;
bare
nanganak; ipinanganak; nagdadala; nagkaanak; nanganak sa; ay nanganak; nanganak ng; nangagpapasan; nagkaanak sa; ipinanganak ng; mga nagdadala; kinilik; hubad; mangagkaanak; nangagdadala; kaniyang ipinanganak; nagkaanak ng; nagdadala ng; ipinanganak sa; ay nagkaanak; tagadala ng; ay nagpatotoo; dala; nagdala; nagdala ng; ay nagkaanak sa; nagsisihawak; nagbata; may pasang; may dala; dinala; nagsisihawak ng; ay nagkaanak ng; may dalang; may dalang mga; si; ay may dalang; ay; kaniyang; ng mga; ni;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .