English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: talkativeness

Best translation match:
English Tagalog
talkativeness
tabil; katabilan;

Probably related with:
English Tagalog
talkativeness
tabil;

May be synonymous with:
English English
talkativeness; garrulity; garrulousness; loquaciousness; loquacity
the quality of being wordy and talkative

May related with:
English Tagalog
talk
magsalita; huma; pag-imik; dakdak; usap; salita;
talk
magsalit; pag-imik; mangungusap; magmumuni; nakikipag-usap; tatalakayin; magsalita; mangungusap ng; dakdak; huma; salitain; magsalita ng; tabil; makipagusap; sinasalita; nagsasalita; usap; magsasalita; sinaysay; sasalitain; pananalita; nagsalita; sinalita; salita;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .