English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: them

Best translation match:
English Tagalog
them
nila; kanila;
them
[dzem] Sa kanila; nila.

Probably related with:
English Tagalog
them
kanila; sila; nila; kanila ng; sa kanila; silang; kanila ang; sila ng; yaon; kanila na; mga yaon; kanila ng mga; nila sila; sa kanila ng; na sila; kanila ay; sila ng mga; sila na; niya sila; nila ay; nila ng; kanila sa; sa kanila ang; sila sa; ay sa kanila; kanila ang mga; ay sila; nila ang; nila silang; na sa kanila; sila ang; silang mga; ng mga yaon; na nila; yaon ng; iyan; nilang; mga; mo sila; yaon na; kanilang; nila na; ko sila; ang mga yaon; yaon ang; ng yaon; kanikaniya; mga iyan; mga yaon ng; mga yaon ang; yaon ay; sa kanila na; sa kanila sa; niya sila ng; mga yaon na; niya silang; niya; sa kanikaniya; sa mga yaon; tuloy-tuloy; niya yaon; mga yaon ay; mamamalakaya; na iyan; mo silang; iyon; na yaon; nilang mga; na niya; ito; inyo-inyong; mga iyon; mga ito; na itinakuwil; silang hinabol; kapakinabangan; bihag; niyaon ang; makikisama; niyaon; kapakinabangan ng; sa kanilang; itinakuwil; ng kanilang; magkakasama; ng mga iyon; sinugatan; na kanilang; ganapin; kanilang mga; sa mga iyon; dinadala; ang mga; ng mga; ng mga ito; talinghaga; na ito; ang kanilang; kaniya; sa mga; amin; trigo; mga ito ay; mga yao; maging; roon; kaniya ang; ninyo; loob; mo; dito; ko; ilang; mga propeta; ng mga propeta; mo sa; siya;

May related with:
English Tagalog
them
nila; kanila;
them
kanila; sila; nila; kanila ng; sa kanila; silang; kanila ang; sila ng; yaon; kanila na; mga yaon; kanila ng mga; nila sila; sa kanila ng; na sila; kanila ay; sila ng mga; sila na; niya sila; nila ay; nila ng; kanila sa; sa kanila ang; sila sa; ay sa kanila; kanila ang mga; ay sila; nila ang; nila silang; na sa kanila; sila ang; silang mga; ng mga yaon; na nila; yaon ng; iyan; nilang; mga; mo sila; yaon na; kanilang; nila na; ko sila; ang mga yaon; yaon ang; ng yaon; kanikaniya; mga iyan; mga yaon ng; mga yaon ang; yaon ay; sa kanila na; sa kanila sa; niya sila ng; mga yaon na; niya silang; niya; sa kanikaniya; sa mga yaon; tuloy-tuloy; niya yaon; mga yaon ay; mamamalakaya; na iyan; mo silang; iyon; na yaon; nilang mga; na niya; ito; inyo-inyong; mga iyon; mga ito; na itinakuwil; silang hinabol; kapakinabangan; bihag; niyaon ang; makikisama; niyaon; kapakinabangan ng; sa kanilang; itinakuwil; ng kanilang; magkakasama; ng mga iyon; sinugatan; na kanilang; ganapin; kanilang mga; sa mga iyon; dinadala; ang mga; ng mga; ng mga ito; talinghaga; na ito; ang kanilang; kaniya; sa mga; amin; trigo; mga ito ay; mga yao; maging; roon; kaniya ang; ninyo; loob; mo; dito; ko; ilang; mga propeta; ng mga propeta; mo sa; siya;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .