English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: they

Best translation match:
English Tagalog
they
sila; nila;
they
[dzey] Silá

Probably related with:
English Tagalog
they
sila; nila; kanilang; silang; nilang; sila ng; na sila; nila ang; nila ng; na nila; sila na; ay kanilang; nila sa; na silang; sila sa; nila na; sila ng mga; silang mga; ng kanilang; ang kanilang; ay sila; kanila; pawang; na kanilang; sila sa mga; ang kanila; sila ay; kanilang mga; ay; nangalagay; sila-sila; at sila; at kanilang; mga; sa kanilang; yao; ito; nangalagay na; siya nilang; mga yao; nangatatakot silang; mga ito; ay silasila; minumura; ang mga yao; ay siya nilang; nagsidating; kanila na; yaong; ang nagsisipanamit; sa kanila; yaong mga; siya; ang; ang mga ito; sa kanila na; kapuwa; kaniyang; ng mga; yamang; gayon; at; sa mga; lamang; yaon; ang mga; walang; hindi; may;

Today's Top Picks for Our Readers:
Recommended by Recommended by NetLine

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .