English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: together

Best translation match:
English Tagalog
together
magkasama; ambos; kasabay;
together
[tuguédzer] Sabaysabay; samasama

Probably related with:
English Tagalog
together
magkakasama; magkasama; na magkakasama; magkakasama na; magkakasama ng; nangagkakatipon; na magkasama; nangagkalapit; mangagsasalosalo; magkakasiping; samasamang; ambos; pisanin; samasama; na magkakasama na; na magkasama na; uwak; tinipon ang; kapuwa; mga uwak; na magkatuwang; pipisanin; kasabay; na magkakaisa; at titipunin; na; dalawa; malakas; sa isa; isa; ayon; lahat; sila;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .