English to Tagalog
Search Query: wanting

Best translation match:
English Tagalog
wanting
kapos;
wanting
[wˇnting] Kulang; nangangailangan

Probably related with:
English Tagalog
wanting
kulang; kapos; huwag;

May be synonymous with:
English English
wanting; absent; lacking; missing
nonexistent
wanting; deficient; lacking
inadequate in amount or degree

May related with:
English Tagalog
want
gusto; ibig; nais;
want
gusto; nais; kakulangan; kukulangin; pangangailangan; ma-udyok; gustong; pagkakailangan; mangangailangan; kasalatan; mangailangan; gusto mong; mangailangan ng; ng gusto mo; naisin ng; iniibig; kawalan; kailangan; ibig; ng;

Advertisement

Bookmark This Site