English to Tagalog
Search Query: wasteful

Best translation match:
English Tagalog
wasteful
alibugha; bulagsak; maaksaya;

Probably related with:
English Tagalog
wasteful
maaksaya; alibugha; bulagsak;

May be synonymous with:
English English
wasteful; uneconomical
inefficient in use of time and effort and materials

May related with:
English Tagalog
wast
ay nagugumon; diyan; ay; nang nakaraan; nandoon;

Advertisement

Bookmark This Site