English to Tagalog
Search Query: wealth

Best translation match:
English Tagalog
wealth
ginhawa; kariwasaan; yaman; riwasa;
wealth
[welz] Yaman; kayamanan

Probably related with:
English Tagalog
wealth
kariwasaan; kayamanan; yaman; riwasa; ginhawa; kaginhawahan; pag-aari; ng kayamanan; ang kayamanan; ikabubuti; mayaman; mga pag-aari; kalakasan;

May be synonymous with:
English English
wealth; wealthiness
the state of being rich and affluent; having a plentiful supply of material goods and money
wealth; riches
an abundance of material possessions and resources

May related with:
English Tagalog
wealth
ginhawa; kariwasaan; yaman; riwasa;
wealth
kariwasaan; kayamanan; yaman; riwasa; ginhawa; kaginhawahan; pag-aari; ng kayamanan; ang kayamanan; ikabubuti; mayaman; mga pag-aari; kalakasan;

Advertisement

Bookmark This Site