English to Tagalog
Search Query: wife

Best translation match:
English Tagalog
wife
maybahay, asawang babae; esposa; asawa; maybahay;
wife
[wif] Asawa (babae)

Probably related with:
English Tagalog
wife
asawa; na asawa; asawa ng; ng asawa; ang asawa; ang asawa ng; asawang; asawa na; asawa ang; ng asawa ng; na asawa ng; maging asawa; asawa ay; sa asawa; sa asawa ng; esposa; nagasawa; maybahay; asawang babae; babae; na maging asawa; asawa ni; asawa niya; kasal; babae ng; ang asawa ni; ni; kaniya;

May be synonymous with:
English English
wife; married woman
a married woman; a man's partner in marriage

May related with:
English Tagalog
wife
maybahay, asawang babae; esposa; asawa; maybahay;
wife
asawa; na asawa; asawa ng; ng asawa; ang asawa; ang asawa ng; asawang; asawa na; asawa ang; ng asawa ng; na asawa ng; maging asawa; asawa ay; sa asawa; sa asawa ng; esposa; nagasawa; maybahay; asawang babae; babae; na maging asawa; asawa ni; asawa niya; kasal; babae ng; ang asawa ni; ni; kaniya;

Advertisement

Bookmark This Site