English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: with

Best translation match:
English Tagalog
with
sa;
with
[wiz] Ng; sa pamamagitan ng; kasama ng kasama ni

Probably related with:
English Tagalog
with
kasama; na kasama; may; kasama ng; ng; na may; na kasama ng; pati; sumasa; kalakip; sa; ang kasama; sangpu; kasalo; kasama ang; pati ng; sangpu ng; pamamagitan; na kalakip; na kasalo; ng kasama; ay kasama; may kasama; pamamagitan ng; sa pamamagitan; may mga; kalakip ng; mga may; kasalo ng; kasabay; ng mga; na kasama ang; ay kasama ang; suma; hinaluan ng; mga kasalo; na kasalo ng; sa pamamagitan ng; na ng; dala; ngalumata; na kalakip ng; ng may; na pati ng; ay ng; except; na may mga; sumama; ay mga may; na mga may; kasama ng mga; na kasabay; na mga kasalo; kasamahan; nasa; na; na sa; kay; gamit; dala ng; kasamahan ng; sa mga; nasasa; kasabay ng; may gamit; hinihila; nakikipagtalo sa; kasamahan ng mga; tangan; kaakbay ng; may taglay; sa kasamahan; ay sumasa; pamamagitan ng mga; nakisama sa; pumaritong kasama; ay may; paglipas ng; gamit ang; nanga sa; may gamit na; lipos ng; makipagtalo sa; sa panukat; na gamit; na lipos ng; ng luha; ay sa; na dala; na kaumpok; makisama sa; paniguan sa; na kaakbay ng; gumamit ng; sa kasamahan ng; nakipisan sa; nakikipaglaban sa; mo ng; makipaglaban sa; sinulat ng; sa paglipas ng; na taglay; mo sa; sa panukat na; na ang; na nakikipaglaban sa; ayon sa; nayari; lugod sa; na tangan; masasama sa; ng singsing; ay nanga sa; at may; na pasan; sa gatas; na kay; na binabantayan; at; si; gaya ng; na mayroong; kawan ng; sa gitna; ang; dahil sa; parang; liban sa; gitna; gaya; na gaya ng; at ang; saan; mga; ka sa; na parang; siyang; ama; siya at;
with
kayanin; yayamang; mapakiapid; inayunan; sasa; ginagamitan ng; sa kampanyang; makikisama; sumasama; makikisama sa; nananakit; mapakiapid sa; sa pagsasalaysay; na ginagamitan ng; palakol; binili; na samahan; pasan; ay nasa; madali; kaya; at pinatnubayan;

May related with:
English Tagalog
with
sa;
with
kasama; na kasama; may; kasama ng; ng; na may; na kasama ng; pati; sumasa; kalakip; sa; ang kasama; sangpu; kasalo; kasama ang; pati ng; sangpu ng; pamamagitan; na kalakip; na kasalo; ng kasama; ay kasama; may kasama; pamamagitan ng; sa pamamagitan; may mga; kalakip ng; mga may; kasalo ng; kasabay; ng mga; na kasama ang; ay kasama ang; suma; hinaluan ng; mga kasalo; na kasalo ng; sa pamamagitan ng; na ng; dala; ngalumata; na kalakip ng; ng may; na pati ng; ay ng; except; na may mga; sumama; ay mga may; na mga may; kasama ng mga; na kasabay; na mga kasalo; kasamahan; nasa; na; na sa; kay; gamit; dala ng; kasamahan ng; sa mga; nasasa; kasabay ng; may gamit; hinihila; nakikipagtalo sa; kasamahan ng mga; tangan; kaakbay ng; may taglay; sa kasamahan; ay sumasa; pamamagitan ng mga; nakisama sa; pumaritong kasama; ay may; paglipas ng; gamit ang; nanga sa; may gamit na; lipos ng; makipagtalo sa; sa panukat; na gamit; na lipos ng; ng luha; ay sa; na dala; na kaumpok; makisama sa; paniguan sa; na kaakbay ng; gumamit ng; sa kasamahan ng; nakipisan sa; nakikipaglaban sa; mo ng; makipaglaban sa; sinulat ng; sa paglipas ng; na taglay; mo sa; sa panukat na; na ang; na nakikipaglaban sa; ayon sa; nayari; lugod sa; na tangan; masasama sa; ng singsing; ay nanga sa; at may; na pasan; sa gatas; na kay; na binabantayan; at; si; gaya ng; na mayroong; kawan ng; sa gitna; ang; dahil sa; parang; liban sa; gitna; gaya; na gaya ng; at ang; saan; mga; ka sa; na parang; siyang; ama; siya at;

Advertisement

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .