English to Tagalog
Search Query: yet

Best translation match:
English Tagalog
yet
pa;
yet
[yet] SakÔ; pa
yet
[yet] Gayon man; kahiman

Probably related with:
English Tagalog
yet
pa; pang; pa ng; pa na; pa ang; gayon man; gayon; at gayon ma; bagaman; kinamalig; nguni; pa uli; man; gayon may; subalit; uli; gayon man ay; rin; kahit; datapuwa; noon; kundi; sapagka; saka; tunay; at; kundi ang; tunay na; may; upang; hindi; ay hindi;

May related with:
English Tagalog
yet
pa;
yet
pa; pang; pa ng; pa na; pa ang; gayon man; gayon; at gayon ma; bagaman; kinamalig; nguni; pa uli; man; gayon may; subalit; uli; gayon man ay; rin; kahit; datapuwa; noon; kundi; sapagka; saka; tunay; at; kundi ang; tunay na; may; upang; hindi; ay hindi;

Advertisement

Bookmark This Site