English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: you

Best translation match:
English Tagalog
you
kita; inyo; mo; ninyo; ikaw; kayo;
you
[yu] Ikaw; kayó; sa iyo; sa inyo

Probably related with:
English Tagalog
you
inyo; ka; kayo; inyo ng; ninyo; sa inyo; inyo ang; inyo na; kayo ng; kang; inyo ay; mo; niyo; ka na; kayong; kayo na; ka ng; na kayo; ka kayo; sa inyo ng; inyo ang mga; mga sa inyo; ka sa; ninyo ng; sayo; niyong; na ninyo; ikaw; ninyong; iyo; kayo ay; inyong; na sa inyo; ang sa inyo; inyo na inyong; nyo; ay kayo; ninyo na; inyo sa; ika; sa inyo ang; ko kayo; niyo na; ninyo sa; tiu; ka ng mga; kayo ng mga; mo na; na kayong; mong; sa inyo sa; ninyo ang; masyadong; maaari; kayo sa; kayong mga; kang ikaw; mo ang; niya kayo; n; ninyo ang mga; kita; ninyong mga; nababawasan; allergic ka; sadyang; mo na ikaw; titigilan ninyo; sa iyo; gusto mo; alam mo; ko kayo ng; inyong mga; kang ikaw ay; iyo ng; niya kayong; hinirang; na titigilan ninyo; iyo na; kapwa; anumang; ng anumang; na inyong; sa inyong; ikaw ay; nakuha mo; ng inyong; ba; inyong sarili; tanda; atin; ko; sa atin; sa; nga; iyong;
you
nyo na; hahayaang; manghawa; gusto; nababasa; masasabi mo; talagang; lagpasan mo; kapag; dalhin; mas;

May related with:
English Tagalog
you
kita; inyo; mo; ninyo; ikaw; kayo;
you
inyo; ka; kayo; inyo ng; ninyo; sa inyo; inyo ang; inyo na; kayo ng; kang; inyo ay; mo; niyo; ka na; kayong; kayo na; ka ng; na kayo; ka kayo; sa inyo ng; inyo ang mga; mga sa inyo; ka sa; ninyo ng; sayo; niyong; na ninyo; ikaw; ninyong; iyo; kayo ay; inyong; na sa inyo; ang sa inyo; inyo na inyong; nyo; ay kayo; ninyo na; inyo sa; ika; sa inyo ang; ko kayo; niyo na; ninyo sa; tiu; ka ng mga; kayo ng mga; mo na; na kayong; mong; sa inyo sa; ninyo ang; masyadong; maaari; kayo sa; kayong mga; kang ikaw; mo ang; niya kayo; n; ninyo ang mga; kita; ninyong mga; nababawasan; allergic ka; sadyang; mo na ikaw; titigilan ninyo; sa iyo; gusto mo; alam mo; ko kayo ng; inyong mga; kang ikaw ay; iyo ng; niya kayong; hinirang; na titigilan ninyo; iyo na; kapwa; anumang; ng anumang; na inyong; sa inyong; ikaw ay; nakuha mo; ng inyong; ba; inyong sarili; tanda; atin; ko; sa atin; sa; nga; iyong;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .