English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

English to Tagalog

Search Query: among

Best translation match:
English Tagalog
among
[emáng] Sa gitnâ ng

Probably related with:
English Tagalog
among
sa gitna; gitna; sa gitna ng; sa; nasa gitna; sa kasamahan; gitna ng; kasamahan; nasasalat sa; gitna ng mga; sa kasamahan ng; mapasama sa; na nasa gitna; kasama; na sa; na kasama; sa mga; na ilan sa; nasa; ilan sa; maging sa; kasama ng; na kasama ng; ayon sa;

May related with:
English Tagalog
among
sa gitna; gitna; sa gitna ng; sa; nasa gitna; sa kasamahan; gitna ng; kasamahan; nasasalat sa; gitna ng mga; sa kasamahan ng; mapasama sa; na nasa gitna; kasama; na sa; na kasama; sa mga; na ilan sa; nasa; ilan sa; maging sa; kasama ng; na kasama ng; ayon sa;

Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .