English-Tagalog Online Translator
Write Word or Sentence (max 1,000 chars):
Advertisement

Tagalog Words: NA

nagsipagkamitnagsipagkanlongnagsipagkublinagsipaglaba
nagsipaglabasnagsipaglayagnagsipaglibingnagsipaglingkod
nagsipagmulanagsipagpagalnagsipagsabinagsipagsalita
nagsipagsaysaynagsipagsisinagsipagsugonagsipagtanong
nagsipagtayonagsipagtindignagsipagtiranagsipagturo
nagsipamanhiknagsipanakbonagsipanatanagsipangalat
nagsipangaralnagsipanggalingnagsipanggilalasnagsipanghimagsik
nagsipanghulanagsipanghulinagsipaniwalanagsipanumpa
nagsiparitonagsiparoonnagsiparoongnagsipasok
nagsipataynagsipihitnagsipilinagsipilyo
nagsipurinagsiranagsiratingnagsisagot
nagsisaksinagsisalangsangnagsisalansangnagsisama
nagsisambanagsisampanagsisampalatayanagsisamsam
nagsisanibnagsisantenagsisinagsisiabot
nagsisiagosnagsisiahonnagsisiakmanagsisialalay
nagsisialipustanagsisialisnagsisialiwnagsisiasa
nagsisiawitnagsisibabanagsisibaknagsisibalik
nagsisibangonnagsisibangongnagsisibilinagsisidaan
nagsisidaangnagsisidaingnagsisidalamhatinagsisidalangin
nagsisidaminagsisidatingnagsisidungawnagsisiesta
nagsisiganagsisigalanagsisigamitnagsisigang
nagsisigapangnagsisigapasnagsisigarilyonagsisigaw
nagsisigawanagsisigawannagsisigawangnagsisigipit
nagsisigunitanagsisihabolnagsisihanapnagsisihapay
nagsisihatolnagsisihawaknagsisihiganagsisihimpil
nagsisihinganagsisihinginagsisihiwalaynagsisihiyaw
nagsisiibignagsisiindayonnagsisiinisnagsisiinom
nagsisiiyaknagsisikainnagsisikapnagsisikapa
nagsisikilalanagsisikipnagsisiklabnagsisiksik
nagsisikuhanagsisilabagnagsisilabannagsisilabas
nagsisilakadnagsisilamonnagsisilangnagsisilapit
nagsisilayasnagsisilbinagsisilbingnagsisilimot
nagsisilingapnagsisilipadnagsisilusongnagsisimba
nagsisimotnagsisimpannagsisimulanagsisimulang
nagsisindinagsisinenagsisingitnagsisinkaw
nagsisinturonnagsisinungalingnagsisipagararonagsisipagdaan
nagsisipaghainnagsisipaghintaynagsisipagkanlongnagsisipagkubli
nagsisipaglingkodnagsisipagluksanagsisipagmataasnagsisipagnasang
nagsisipagpagalnagsisipagsabinagsisipagsalitanagsisipagsikap
nagsisipagsunognagsisipagtayonagsisipakinignagsisipamahala

Prev1234567891011121314151617181920Next21-28


Advertisement

Bookmark This Site

English Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .

Tagalog Word Index:
A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 .